037 222 4710

top 10 cổ phiếu cần theo dõi năm 2023 2024 2025 2026

Top 10 cổ phiếu đáng chú ý nhất năm 2022-2023-2024

Bài này đề cập đến những cổ phiếu tiềm năng nhất trong năm 2023-2024 và trong dài hạn. Để tìm ra được những cổ phiếu tiềm năng nhất, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số yếu tố sau đây.

1. Các yếu tố dùng để đánh giá top cổ phiếu

1.1. Lọt vào quỹ chỉ số VN30 và các quỹ ETF khác

Trong suốt 10 năm cho tới hiện tại, VN30 và các quỹ ETF có hiệu quả cao hơn so với % tăng trưởng của chỉ số VN-index. Vì vậy, VN30 và các quỹ ETF rất hiệu quả trong việc lựa chọn những cổ phiếu dài hạn. Để có thể tìm ra những cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian tới, hãy cùng xem qua cơ cấu tỷ trọng danh mục trong các quỹ chỉ số này.

Thay đổi cơ cấu danh mục quỹ VN30 và các quỹ ETF khác vào quý 3 năm 2021

Điều đầu tiên, ta có thể thấy trong đây có rất nhiều cổ phiếu của ngành ngân hàng, ví dụ như TCB, VPB, ACB, MBB, STB, VCB, CTG, TPB, SAB,… Trong đó, TCB chiếm tỷ trọng cao nhất (8.88%) và ACB được thêm mới vào danh sách (đồng nghĩa tăng tỷ trọng từ 0.00% lên 6.00%). Đây là những mã cổ phiếu chúng ta nên chú ý.

1.2. Các chỉ số tài chính của từng công ty

Để đánh giá được cổ phiếu tiềm năng, chúng ta cần đi sâu vào chỉ số tài chính của từng công ty. Trong đó, chúng ta nên kiểm tra chỉ số tăng trưởng, tỷ lệ trả cổ tức, chỉ số nợ, và dùng các phương pháp định giá cổ phiếu như P/E, P/B, DCF, trung bình cộng định giá mục tiêu từ các công ty chứng khoán,…

2. Top 10 cổ phiếu đáng chú ý nhất năm 2023-2024

Sau đây là Top 10 cổ phiếu đáng chú ý nhất năm 2023-2024:

(Đang cập nhật)

(Quý công ty gửi thông tin để được xem xét đưa nội dung lên trên đây)

3. Top 10 công ty IPO đáng chú ý nhất năm 2022-2023-2024

Sau đây là Top 10 công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) đáng chú ý nhất năm 2022-2023-2024:

(Đang cập nhật)

(Quý công ty gửi thông tin để được xem xét đưa nội dung lên trên đây)

4. Top 10 trái phiếu doanh nghiệp đáng chú ý nhất năm 2022-2023-2024

Để lựa chọn trái phiếu, bạn cần cân nhắc dựa trên tài sản đảm bảo, tính an toàn, lãi suất, thương hiệu, hoạt động kinh doanh, lợi nhuận kinh doanh, thanh khoản trên sàn (nếu cần mua bán trong thời gian ngắn thay vì 12 tháng).

Bạn có thể mua thông qua ngân hàng bảo lãnh (OCB,…) hoặc các sàn giao dịch chứng khoán (TCBS, VNDirect, SSI, vân vân,…)

Sau đây là Top 10 trái phiếu doanh nghiệp đáng chú ý nhất năm 2022-2023-2024:

(Đang cập nhật)

(Quý công ty có thể liên hệ gửi thông tin để được xem xét cập nhật lên trên bài viết này)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.