037 222 4710

Chưa phân loại

top 10 cổ phiếu cần theo dõi năm 2023 2024 2025 2026

Top 10 cổ phiếu đáng chú ý nhất năm 2022-2023-2024

Bài này đề cập đến những cổ phiếu tiềm năng nhất trong năm 2023-2024 và trong dài hạn. Để tìm ra được những cổ phiếu tiềm năng nhất, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số yếu tố sau đây. 1. Các yếu tố dùng để đánh giá top cổ phiếu 1.1. Lọt vào quỹ …

Top 10 cổ phiếu đáng chú ý nhất năm 2022-2023-2024 Read More »

Top 10 công ty bất động sản năm 2022 2023 2024

Dưới đây là top 10 công ty bất động sản uy tín nhất được bình chọn cho năm 2022 2023 2024 1. Top 10 công ty bất động sản năm 2022 2023 2024 (Các công ty bất động sản có thể liên hệ gửi thông tin để được xem xét cập nhật lên trên bài …

Top 10 công ty bất động sản năm 2022 2023 2024 Read More »

Price-to-Rent Ratio là gì

Price-to-rent ratio trong bất động sản là gì?

1. Định Nghĩa Price-to-rent ratio là tỷ lệ giá trên giá thuê, thường dùng trong định giá bất động sản (như đất, chung cư, căn hộ,…). Công thức của price-to-rent ratio (P/R ratio) được tính bằng giá mua bất động sản chia cho giá thuê trong 1 năm. Price-to-rent ratio rất hữu ích khi dùng …

Price-to-rent ratio trong bất động sản là gì? Read More »